2020. november 3–5.


Általános szerződési feltételek – Felhasználók részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az allasborze.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Kiadó adatai

Név:Heti Világgazdaság Kiadó Zrt.
Székhely:1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefonszám:06 1 436 2045
Elektronikus levélcím:

Felhasználási feltételek

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy HVG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Felhasználó jelen regisztrációval hozzájárul, hogy a HVG ONLINE ÁLLÁSBÖRZE szervezője a HVG a regisztráció során megadott személyes adataimat (név, email cím) az álláskeresésem támogatása céljából kezelje, megőrizze, a regisztrációért járó HVG360 hozzáférésemet beállítsa, a Rendezvény szervezése, lebonyolítása és szolgáltatásnyújtása érdekében felhasználja továbbá, hogy az adataimat a hírlevél-rendszerében elhelyezze abból a célból, hogy számomra értesítést küldjön az aktuálisan megrendezésre kerülő állásbörzéről, illetve álláslehetőségekről. Az értesítésről bármikor lehetőségem van leiratkozni az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

Tudomásul veszem, hogy adataim kezelésére adott hozzájárulásom szükséges a regisztrációhoz, az álláskeresésemet támogató szolgáltatások igénybevételéhez, valamint, hogy visszavonásig érvényes, azaz jogom van bármikor visszavonni azt. 

A Felhasználó jelen regisztrációval hozzájárul, hogy a hvg360 szolgáltatás eléréséhez A HVG, - amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik a kulcs.hvg.hu rendszerben hozzáféréssel, - a regisztráció során megadott e-mail címemmel hozzáférést hoz létre. A HVG a hvg360 szolgáltatás ingyenes, egy havi hozzáférését az aktív előfizetéssel nem rendelkezők részére biztosítja 2020. november 9. és 2020. december 9. között. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a hvg360 szolgáltatás eléréséhez a HVG rendszerébe a regisztráció során megadott e-mail címemmel tud belépni.  

HVG kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, HVG ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a HVG jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a HVG jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért HVG nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a HVG- nek. Ha a HVG jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

HVG és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a HVG törli a Felhasználó regisztrációját.

Felhasználó a regisztráció során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a regisztrációnak. 

Adatvédelem

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatkezelési Tájékoztatóra mutató hivatkozáson keresztül.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy 

  • a HVG megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és 
  • az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés létrejötte

A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre, Felhasználó regisztrációjával.

A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során a Felhasználó köteles megadni nevét és emailcímét. A Kiadó az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés adatai a Felhasználó személyes profiljából elérhetők.

A szerződés magyar nyelven jön létre.


Közös regisztrációs adatbázis

A HVG Kiadó Zrt. által üzemeltetett weboldalakon közös regisztráció működik, amely a https://kulcs.hvg.hu oldalon érhető el. Minden weboldalon a Regisztráció/Belépés menüpontban érhető el a közös regisztrációs felület, belépett állapotban a Profil gombra kattintva lehet szerkeszteni a személyes beállításokat. Itt lehet le- és feliratkozni a hírlevelekre és kereskedelmi célú levelekre (EDM levelekre). A közös regisztrációs adatbázisba Google és Facebook felhasználói fiókkal is lehet regisztrálni, ilyenkor az alábbi szabályok az irányadók a felhasználói adatok kezelésében:

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, vitarendezés

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített email címen jelentheti be ([email protected]). A Kiadó a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a Felhasználót érdemben tájékoztatni.

A szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

Adatvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (naih.hu).

Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.

A Kiadó fogyasztóvédelmi magatartási kódexet nem alkalmaz

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt olvashatja.